Update Aken : kort verslag van de eerste dag van het proces 23/01

Op 23 januari vond de eerste zitting plaats van het proces tegen anarchisten beschuldigd van een bankoverval (een Pax Bank) in Aken in november 2014.

In de rechtszaal aanwezig : de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de rechter, de verdachten met hun advocaten, een “jury van het volk” (die geen beslissingen neemt), journalisten, die niet toegestaan waren om iets op te nemen in de rechtszaal, in overeenstemming met het verzoek van de advocaten van de verdediging (hoewel ze wel opnames maakten buiten de rechtszaal), en het publiek, bestaande uit familie, vrienden en kameraden van de verdachten, die de 30 à 40 beschikbare plaatsen vulden.

Na de procedurele formaliteiten en het lezen van de beschuldigingen door de officier van justitie (gewapende overval en illegaal wapenbezit), verzocht een van de advocaten van de beschuldigden om een uitstel van drie weken, met het argument dat ze geen toegang hadden tot een deel van het onderzoek omdat het openbaar ministerie dit nog niet bezorgd had. De advocaten voerden aan dat dit hun kans om een volledige en eerlijke verdediging aan te bieden aan hun cliënten verhinderd heeft.

Na het aanhoren van de argumenten van zowel de aanklager als de verdediging, heeft de rechter het publiek tot driemaal gevraagd de zaal te verlaten om achter gesloten deuren de eis te kunnen bediscussiëren met beide partijen, alvorens het uitstel af te wijzen. Eén van de argumenten van de aanklager was de bewering dat de betreffende documenten niet relevant zijn voor deze zaak. Pas op het einde heeft de aanklager toegegeven dat er nog andere documenten zijn die wel degelijk relevant zijn voor de zaak, maar dat ze deze niet zullen vrijgeven.

Zelfs de rechter gaf toe dat hij een groot deel van de documenten die de verdediging eiste zelf niet had gekregen, maar counterde meteen met de opmerking dat dit normaal is in veel rechtszaken. De advocaten van de verdediging bleven echter aandringen dat de relevantie van documenten beslist moet worden door de verdediging, en niet door de aanklager.

De rechter verwierp tot slot wel degelijk het uitstel, maar schorste de volgende zitting, die gepland was op 26 januari, om de verdediging de tijd te geven om het deel van de documenten waartoe ze toegang hebben gekregen door te nemen. Dit is echter nog steeds maar een deel van de bewijslast, niet alles. De volgende zitting is gepland op 9 februari. Het programma van die dag houdt in principe sowieso enkele getuigenverklaringen in, onder andere van een Spaanse agent.

Verschillende kameraden, uit verschillende landen, kwamen hun steun tonen tijdens de zitting (die uiteindelijk vier en een half uur geduurd heeft). Onze beschuldigde kameraden hebben warmte gekregen in het koude Duitsland, gedurende heel de ochtend werden er blikken en gebaren van medeplichtigheid uitgewisseld, werd er kracht overgebracht, om nogmaals te tonen dat in directe aanwezigheid van repressie en opsluiting, de solidariteit tussen zij die strijden muren en grenzen trotseert.

Bron : https://solidaritatrebel.noblogs.org

This entry was posted in Aachen, Duitsland, solidariteit, solidarity. Bookmark the permalink.