Bankonteigening Aken [GER]

Dit verhaal begint op een warme zomerdag in 2015, met de arrestatie van een kameraad aan de Grieks-Bulgaarse grens vanwege een arrestatiebevel uitgevaardigd door het OM van Aken (Duitsland), dat haar beschuldigt van een bankoverval in Aken in 2013. Nadat ze 5 maanden in voorarrest had gezeten werd ze vrijgelaten, zonder aanklacht of voorwaarden omtrent haar vrijlating. De teleurgestelde aanklager ging in beroep en kreeg haar zin: er zal een rechtszaak plaatsvinden, welke zal beginne op 4 november 2016. Deze kameraad is ondertussen vrijgesproken! De aanklager is echter wel in beroep gegaan tegen haar vrijspraak.

In de lente van 2016 werden er nog twee kameraden opgepakt in Barcelona, op bevel van hetzelfde OM vanwege de overval op een Pax Bank die in 2014 plaatshad. Zij zijn inmiddels uitgeleverd aan Duitsland en zitten daar nog steeds opgesloten. Hun proces is begonnen op 23 januari 2017. (zie Updates onderaan).

Meer info : https://solidariteit.noblogs.org/ en https://solidaritatrebel.noblogs.org/

UPDATES :

  • 25/03/2017 : Update : verslagen van de 3de tot 8ste dagen van het proces hier te lezen.
  • 10/02/2017 : Tweede dag van het proces. Lees een kort verslag hierzo.
  • 24/01/2017 : Solidariteitsposter met de beschuldigde anarchisten.
  • 23/01/2017 : Eerste dag van het proces. Lees een kort verslag hierzo.
  • 17+20/01/2017 : Solidariteitsacties in Den Haag en Leuven.
  • xx/01/2017 : Oproep tot solidariteit met de gevangengenomen anarchistische kameraden berecht voor bankoverval – 23 januari (Duitsland) – met een tekst over de drie belangrijke spelers verantwoordelijk voor de ontvoering van onze kameraden.
  • 08/12/2016 : Op 8 december sprak het gerecht in Aachen de Amsterdamse kamerade beschuldigd van bankoverval vrij. Er waren meer dan 60 mensen aanwezig op het proces om hun steun te betuigen. De aanklagers hebben echter al aangekondigd dat ze naar het hof van beroep zullen gaan. Dit betekent dat een rechter nu de hele rechtzaak zal herbekijken om te zien of er enige procedurefouten plaatsvonden, of inconsistentie in de redenering die tot de beslissing van de rechter leidde. Indien het hof fouten vindt, zal het proces opnieuw plaatsvinden in het gerechtshof van Aachen, maar door een andere rechter. Als het beroep faalt, worden de aanklachten en de juridische procedure afgerond.